სამეცნიერო პროექტები

საერთაშორისო პროექტები და კონფერენციები

 1. კავკასიური ენების ელექტრონული ანოტირებული ბიბლიოგრაფია – 1998-1999 (გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიების კავშირის სტიპენდია);
 2. უდიური სახარების ტექსტის გრამატიკა – 1999-2002 (ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტის სტიპენდია);
 3. არმაზი – კავკასიური ენები და კულტურები: ელექტრონული დოკუმენტაცია – 1999-2002 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 4. ECLinG – საფრთხეში მყოფი კავკასიური ენები საქართველოში – 2002-2005 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 5. კავკასიოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში“, 12-14 დეკემბერი, 2003 წ. ფრანკფურტი (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 6. კავკასიური წარმოშობის პალიმფსესტები – 2004-2006 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 7. სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში – 2005-2007 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 8. მათესა და მარკოზის სახარების ხელნაწერთა კრიტიკული გამოცემა – 2006-2009 (ინტასი,იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 9. ქართული პალიმფსესტური ხელნაწერები – 2009-2012 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 10. ფოლკსვაგენის ფონდის პროგრამის „ევროპასა და აზიას შორის – შუა აზია და კავკასია მეცნიერების ფოკუსში“ შემაჯამებელი საერთაშორისო კონფერენცია, 17-21 მაისი 2010 წ. თბილისი (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 11. ქართული ენის ეროვნული კორპუსი: ტექნოლოგიური ჩარჩოს შექმნა – 2012-2014 (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით);
 12. რადიოპროექტი „26 რჩეული“ – ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროექტების რადიომიმოხილვა (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებით, იოსტ გიპერტთან და ნინო დათუკიშვილთან თანაავტორობით);
 13. დრო და სივრცე ქართველურ ენებში – 2012-2014 (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით, ბელა ქობალავასთან თანაავტორობით)