საზაფხულო სკოლები

საზაფხულო სკოლები, ზამთრის სკოლები, საერთაშორისო ვორკშოფები დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში

1. ბათუმის საზაფხულო სკოლა 2012 (პროფ. რამაზ ხალვაშთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენის ელექტრონული დოკუმენტირება“ (ფრანკფურტის გოეთეს სახ. უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

2. ბათუმის საზაფხულო სკოლა 2013 (პროფ. რამაზ ხალვაშთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია –  (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებითა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

3. ბაკურიანის ზამთრის სკოლა 2014 (პროფ. დ. თვალთვაძესთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია და ქართველოლოგია 21-ე საუკუნეში“ (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით);

4. ბათუმის საზაფხულო სკოლა 2014 (პროფ. რამაზ ხალვაშთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია – კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ (ფოლკსვაგენის ფონდისა და შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნული ფონდის დაფინანსებით და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

5. ბათუმის საზაფხულო სკოლა 2015 (პროფ. რამაზ ხალვაშთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“ (აჭარის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს დაფინანსებითა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

6. საერთაშორისო ვორკშოფი „დიგიტალური ჰუმანიტარია – 2015“ (პროფ. იოსტ გიპერტთან თანამშრომლობით) „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – კორპუსის  აგების მეთოდური საფუძვლები“ (ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსებითა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

7. თბილისის ზამთრის სკოლა 2016 (პროფ. დ. თვალთვაძესთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია – თემატური კორპუსები და ანოტირების საკითხები ქართველურ ენებში“ (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნული ფონდის დაფინანსებითა და თბილისის სახელმიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით);

8. ბათუმის საზაფხულო სკოლა 2016 (პროფ. რამაზ ხალვაშთან თანამშრომლობით) „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“ (აჭარის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს დაფინანსებით, ფრანკფურტის გოეთეს სახ. უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით).